Đặt chuyến đi

Cổng dịch vụ điện tử "Maxim". Đại lý thông tin.
Sử dụng ứng dụng thì tiện hơn
  1. Hãy mở trình duyệt Safari và truy cập đến địa chỉ order.taximaxim.com
  2. Hãy nhấn "Chia sẻ"
  3. Hãy chọn "Về màn hình chính"
  4. Hãy nhấn "Thêm"
  5. Biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình, bạn sẽ có truy cập đến tất cả các chức năng của ứng dụng "Maxim". Đến lúc lên đường rồi!