Иван Пшеничников: «В България ни наричат сибирски Uber»

Иван Пшеничников: «В България ни наричат сибирски Uber»

23 մարտի, 2016 թ.
  Մեկնաբանություններ

— Иван, разкажете ни за откриването на офиса и стартирането на контактния център в София. Какви задачи стояха пред вас?

— Тъй като София е първият град в България, в който влезе службата за поръчка на такси "Максим", офисът и контактният център тук се задействаха едновременно. За откриването на подразделението се готвихме няколко месеца. През октомври 2014 г., когато вече живеех в България, започна работа по проучване на пазара, законодателството и избора на стратегия. Паралелно се водеше работа по адаптиране на ресурсите - приложения, сайтове, документация - на български език.

В контактния център първоначално бяха наети служители със знанието и на руски, и на български език, за да може първите оператори да бъдат обучени от поканените специалисти от Русия. Днес в нашия контактен център работят около 15 оператори. Те могат да вземат заявки на три езика: български, руски и английски.

Трябваше да се задълбаем в българската реалност и да донесем до хората същността на новата услуга за поръчка на такси по фиксирана цена. Цената на пътуването, известна предварително, — е нашето основно конкурентно предимство. Но най-важното е, че "Максим" дава възможност на клиентите сами да избират начин за поръчка на такси: по телефона или онлайн. Смятам, че се справихме със задачата, сега вече може да се говори и за откриването на офиси и в други градове на България.

— По какво се отличава пазара на таксиметрови услуги в България от руския?

— Тук са по-строги и, което е важно, спазват се изискванията по отношение на автомобилите и водачите. Всички таксита са жълти и са оборудвани със специални идентификационни знаци и таксиметрови апарати, тарифите са обозначени върху превозното средство и се контролират от държавата. Водачите са обект на задължително лицензиране, което включва тест на знание на законите и преглед от психиатър. Всички шофьори, които сътрудничат с нас вече работят в легални таксиметрови фирми, а "Максим" за тях е допълнителен източник на доходи.

Автомобилът в България, както и в цяла Европа е вещ, по-достъпна за купуване, отколкото в страните от ОНД. Голяма част от населението може да си позволи повече от един автомобил на семейство. Ето защо таксиметровите услуги са по-малко търсени, отколкото в Русия, и се позиционират по различен начин.

— Какви други таксиметрови услуги са силни в България? Има ли факти на нелоялна конкуренция?

— От приложенията за таксиметрови услуги са силни две платформи: TaxiMe и TaxiStars. И двете работят под формата на мобилни приложения и оказват посредничество при поръчване на такси, без собствена политика на ценообразуване.

Дейността на платформата Uber в България е била спряна от Комисията за защита на конкуренцията с налагане на сериозни санкции за неспазване на законите. По-късно съдът потвърди решението на комисията, и услугата спря да приема поръчки.

В България не се приемат провокативните и нечестните методи за борба. Дори Uber, който така насоли на таксиметровите фирми, беше затворен по напълно законен начин след официалната жалба на един от превозвачите.

— Според статистиката, жителите на София по-често поръчват такси чрез контактния център, отколкото с помощта на приложението. Как мислите, защо?

— Първо, тук ние правим акцент върху рекламата на запомнящ се телефонен номер — 02-88-22. На второ място, в България са широко разпространени диспечерските услуги, и софиянци с удоволствие използват обичайния за тях начин на поръчка. Така, откриването на контактния център ни позволи да привлечем по-голяма аудитория, която не използва онлайн услугите. Въпреки това, приложение за поръчка на такси да става все по-популярно за сметка на използването му от младежта.

Мисля, че това се дължи на манталитета на българина. Те притежават характерни черти, които исторически са си формирали в нацията — бавни, спокойни, с недоверие към всичко ново.

—Каква репутация изгради услугата за поръчка на такси "Максим" в София за тези няколко месеца работа? Как се отнасят в България към руския бизнес?

— Пресата често пише за нас, наричайки ни сибирски Uber. Ние дори участвахме в телевизионна програма на канал «TV7» , където бяха обсъдени промените в законодателството в областта на пътническите превози. СПТ "Максим" напълно отговаря на изискванията на местните закони, така че властите нямат претенции към нас, и МЕДИИТЕ се отнасят положително.

България е добър пазар за големите западни и трансатлантически работодатели, тъй като заплатите тук са по-ниски, отколкото в Западна Европа. Към руския бизнес се отнасят като към всеки друг: репутацията тук е свързана не с националността, а с качество.

— Какви са взаимоотношенията Ви с клиентите?

— Нашите пътници и шофьори вземат активно участие в развитието на услугата. Пътници съобщават за опита си от използването на услугата - положителен или отрицателен. А шофьори, от своя страна, ни помагат да настроим баланса между ползата за клиента и за водача.

Например, един от водачите, който сътрудничи с нас често благодари и черпи нашите мениджъри, въпреки че те само си вършат работата. Вече го знае целият колектив, защото всяко негово посещение е или бутилка "Кока-кола", или шоколад. Така го и наричаме — Пейо-шоколада.